Deze mail werd op 29 december 2011 naar de leden de Tweede Kamer gestuurd:

Geachte mevrouw/heer,

Tot 16 januari 2012 is er voor Nederlandse burgers de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen op Petities.nl, waarin U als lid van de Tweede Kamer wordt verzocht om het verdrag niet te ratificeren. Deze petitie is te vinden op www.geenesmverdrag.petities.nl.  Het verzoek heeft betrekking op de tekst van het op 11 juli 2011 door de zeventien Ministers van Financiën van de eurolanden ondertekende ESM verdrag.

Op 29 november 2011 heeft Minister J.C. De Jager schriftelijk geantwoord op vragen uit het parlement inzake het ESM verdrag. In dit artikel wordt gereageerd op deze brief.  Hierin wordt beargumenteerd, waarom bij ondergetekende de zorgen met betrekking tot het ondemocratische karakter van het ESM in oprichting niet zijn weggenomen door het schrijven van Minister De Jager.  Ik verzoek u bij deze om de reactie te lezen, vooruitlopend op de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer.

Hoogachtend,

drs. A. Broere, econoom