( Occupy'ers in Nederland) Op zaterdag 17 maart wordt in Den Haag landelijke protestdag georganiseerd, tegen het Europees Stabiliteit Mechanisme (). Om 12.30 uur begint de demonstratie op het Malieveld.

De feiten: wat is het ESM?

Per 1 juli 2012 treedt het ESM in werking. Volgens Wikipedia is het een financieringsprogramma voor de redding lidstaten in de EU die in moeilijkheden verkeren. Landen die in geldproblemen zitten, zoals Italië, kunnen zo effectief geholpen worden. Wat het in werkelijkheid is? Een ondemocratisch instituut dat alle deelnemende landen geld kan aftroggelen, wanneer het maar wil. Zie ook deze uitzending van EenVandaag.

Een samenvatting van het verdrag, dat vorig najaar door vertegenwoordigers van alle
deelnemende landen (ook Nederland) werd goedgekeurd:

• Het ESM mag geld van een Europees land eisen en het ESM mag zelf beslissen
hoeveel dat is. (Artikel 9.1 en 9.2)

• Dat land moet dan binnen zeven dagen aan die eis voldoen, zonder dat het land
erover mag onderhandelen of discussiëren
. (Artikel 9.3)

• Het ESM hoeft geen verantwoording af te leggen over wat het met geld doet;
ze mogen er ook mee hoog-risico-beleggingen mee doen. (Artikel 24.3)

• Het ESM is gemachtigd mens-onterende hervormingen door te voeren, als het
dat nodig acht. (Het IMF doet dit al decennia over de hele wereld en vernietigt
daarmee miljoenen burgerlevens.) (Artikel 12.1)

• Het ESM is juridisch volledig onschendbaar. (Artikel 32)

• De ministers van Financiën (dus ook De Jager) gaan zitting nemen in de ESM-
Raad. Daar verdienen zij hun salaris belastingvrij. Ook al het kapitaal en de
bezittingen van het ESM zijn gevrijwaard van belastingen. De enige belasting die
ESM-medewerkers hoeven te betalen, is belasting die ten goede komt aan… het
ESM. (Artikel 36)

• Klik hier voor meer info over het ESM.

• Klik hier voor het volledige ESM-verdrag (Engels).

Dat betekent dat wij mensen de macht geven om geld op te eisen, dat die mensen geen
verantwoording hoeven af te leggen over hun beweegredenen om geld op te eisen, en dat
– als het fout gaat – die mensen niet voor de rechter kunnen worden gesleept.

De gevolgen: wat doe je er tegen?

Op 17 maart protesteren we hiertegen. We protesteren tegen dit democratisch onaanvaardbare verdrag, dat zodanig is opgesteld dat de ESM-staf te veel macht krijgt en alle mogelijkheden om daar misbruik van te maken. Het protest is niet tegen economisch beleid of het realiseren van stabiliteit. We protesteren tegen het pure machtsmisbruik. Het ESM gebruikt financiële middelen om zich onevenredig veel macht toe te eigenen en zich vervolgens in te dekken tegen gerechterlijke vervolgingen en belastingen.

De afgelopen weken hebben veel Occupyers hier al aandacht aan besteed, door te flyeren
en de mensen te informeren over het ESM. De komende weken gaan ze hier mee door.

Het alternatief

Het eerste tegenargument tegen zo'n protest is dat je nu eenmaal stabiliteit nodig hebt.
Helemaal waar. Maar stabiliteit kan ook zonder machtsmisbruik. En daar heb je direct het alternatief: schrap die schandalige en onaanvaardbare artikelen uit het verdrag, en dan heb je nog steeds een stabiliteits mechanisme. Als dat niet haalbaar is, dan moet je je afvragen wat de democratie voor Brussel eigenlijk waard is.

We zijn geen economen, we zijn geen experts. We doen niet alsof we het beter weten dan
de Europese ministers, maar we zijn ook niet dom. We zien dat het Europees Stabiliteits
Mechanisme te schandalig is om zomaar aan ons voorbij te laten gaan. Dit verdrag
kunnen we niet accepteren en daarom laten we op de 17de onze stem horen.
We hopen dat je dat inziet en vragen je om diezelfde overweging te maken.

Bron:

www.occupyede.nl